Вступ

У семінарі №3 ви дізнаєтесь про дебагер GDB (ваш кращий друг!), навчитеся реалізовувати (програмувати) алгоритм бінарного пошуку та різні алгоритми сортування:

 • Сортування бульбашкою (Bubble sort)
 • Сортування вибором (Selection sort)
 • Сортування вставкою (Insertion sort)
 • Сортування злиттям (Merge sort)

GDB (GNU Project Debugger)

Що це таке?

GDB - це засіб для налагоджування програм або "дебагер". Налагоджування або "дебаг" загалом - це процес пошуку та усунення помилок у коді. Для того, щоб знайти помилки, треба якимось чином дізнатись, як виконується програма та які значення мають змінні в будь-який момент роботи програми. Це можна легко зробити за допомогою спеціального інструмента - дебагера.

Одним із них і є GDB: завдяки ньому можна не використовувати printf кожного разу, коли ви хочете знайти помилку.

Команди GDB

GDB працює лише на виконуваних файлах. Для запуску GDB, просто наберіть у командному рядку:

gdb [ім'я програми]

Відкриється командний рядок для дебагера програми. У ньому ви можете вводити одну з наступних команд (і не лише їх):

 • run [аргументи командного рядка програми]

  Запустити програму.

 • break [номер рядка/ім'я функції]

  Встановити точку зупинки програми на певному рядку або функції.

 • next

  Перейти на наступний рядок, не заходячи всередину функцій.

 • step

  Перейти на наступний рядок. Якщо на рядку виклик функції - зайти всередину неї.

 • list

  Вивести код програми навколо поточного місця.

 • print [змінна]

  Вивести значення змінної на екран.

 • info locals

  Вивести усі локальні (поточні) змінні: всередині циклу, функції абощо. Зручно, щоб не вводити підряд декілька команд print

 • display [змінна]

  Виводитиме значення змінної на кожному кроці дебагу.

 • help 

  Показати список усіх команд GDB.

Приклади

Запуск дебагера:

gdb [ім'я програми]

 • break 

  У програмі caesar є одна функція, main. Встановимо точку зупинки програми на функції main:

 • run

  Запустимо програму caesar з аргументом "3":

 • print

  Припустимо, нам треба перевірити значення argc:

 • next

  Продовжимо покроково виконувати програму далі:

  Тут відбувається присвоєння значення змінній key. Перевіримо, яке значення вона має на цьому рядку:

  Чому "0"? Адже ми ввели "3"? Річ у тому, що присвоєння відбувається саме на цьому рядку. Команду просто ще не було виконано. Щоб її виконати, треба ввести next ще раз:

  Коли ми знову введемо next, то почне виконуватись функція GetString(). Вона очікує на введення даних з клавіатури, тому треба щось ввести:

  Виконавши команду next ще раз, зайдемо всередину циклу і опинимося на умові:

 • info locals

  Як програма повинна виконуватись далі? Щоб дізнатись це, нам потрібно переглянути значення усіх локальних змінних (тих, що існують в межах циклу):

  Умову буде виконано, і, увівши next ще декілька разів, ми виконаємо інструкції всередині циклу, і опинимося на початку наступної ітерації циклу:

  Зверніть увагу, що змінилось значення змінної text.

 • list

  Подивимось код біля того рядка, де ми зупинились:

 • display

  Щоб відловити момент, коли змінюється значення змінної text, необхідно використати команду display:

 • help 

  Приклад:

Алгоритм бінарного пошуку базується на принципі "розділяй і володарюй". Якщо значення середини масиву співпадає з шуканим шуканим значенням, то ми вже знайшли його позицію. Якщо ж не співпадає, то потрібно з'ясувати, чи воно знаходиться у лівій чи правій частині масиву.

Якщо шукане значення менше значення в середині масиву, то необхідно шукати його в лівій частині, інакше - в правій, за таким самим принципом, як і спочатку: розділивши відповідну частину на дві половини, і т. д.

На рисунку нижче зображено асимптотичну складність (швидкість роботи за різної кількості вхідних значень) простого алгоритму пошуку, та алгоритму бінарного пошуку.

Для простого алгоритму складність - N (швидко зростає), для бінарного пошуку - log(n) (зростає повільно).

Приклад роботи алгоритму

Необхідно знайти у масиві число 7:

Спершу, подивимось в середину масиву (чи array[3] більше, менше або рівне 7?):

Значення 6 менше ніж шукане число 7, тому ліву частину масиву можна відкинути і продовжити пошук у правій частині. Тепер перевірятимемо значення array[5]:

Оскільки 9 більше за шукане 7, шукатимемо далі у лівій половині:

Ось ми і знайшли шукане значення, всього лише за 3 кроки!

Для семи вхідних значень розв'язок можна знайти у найгіршому випадку за 3 кроки. Для чотирьох мільярдів вхідних значень - лише за 32 кроки! (2^32 ~ 4 000 000 000)

Кодування алгоритму

Вправа

Нижче подано заготовку функції бінарного пошуку. Необхідно доповнити її власним кодом:

/**
* Повертає значення true, якщо значення value є в масиві
* values, інакше - false.
*/

bool search(int value, int values[], int n)
{
 // Встановити значення верхньої і нижньої межі пошуку
 int lower = 0;
 int upper = n - 1;
 
 while(lower <= upper)
 {
  // Що треба робити тут?
 }
 
 return false;
}

Розв'язок

Бінарний пошук - узагальнення

 • Найкращий випадок - Ω(1)
 • Найгірший випадок - O(log n)
 • Вхідний список повинен бути відсортованим

Сортування бульбашкою

В алгоритмі сортування бульбашкою, ви просто проходите по масиву і послідовно порівнюєте числа. Якщо перше з них більше за друге, то вони міняються місцями.

Алгоритм

 1. Пройти по всьому списку значень, міняючи місцями сусідні значення, якщо вони не впорядковані;
 2. Повторити крок 1, якщо було зроблено хоча б один обмін.

Приклад

Застосуємо алгоритм сортування бульбашкою, щоб впорядкувати за зростанням такий масив:

Прохід 1

Здійснюємо три обміни (червоним виділено елементи, що порівнюються):

Прохід 2

Оскільки на проході 1 ми здійснили обмін, то робимо ще один прохід (тут також здійснюємо три обміни):

Прохід 3

Лише один обмін:

Хоча після цього проходу масив вже впорядковано, але оскільки був зроблений обмін, необхідно зробити ще один прохід.

Прохід 4

Це останній прохід, бо масив вже впорядковано і ми не зробили жодного обміну значень.

Псевдокод

Ініціалізувати лічильник
повторювати
{
 Встановити лічильник на 0
 
 Пройти в циклі весь масив
  якщо n-те значення більше за n+1-ше
   обміняти їх місцями
   збільшити лічильник 
} поки (лічильник > 0)

Кодування алгоритму

Вправа

Нижче подано заготовку функції сортування бульбашкою. Необхідно доповнити її власним кодом:

void sort(int array[], int n)
{
 //Циклічний прохід по масиву
 for(int k = 0; k < n - 1; k++)
 {
  //Оптимізація: перевірка на здійснення обмінів
  int swaps = 0;
  
  //обміняти сусідні елементи, якщо вони не впорядковані
    
  //Пройтися по масиву
  
  if(!swaps)
   break;
 }
}

Розв'язок

Сортування бульбашкою - узагальнення

 • Найгірший випадок - O(n2)
 • Найкращий випадок - Ω(n)
 • Примітивний і повільний алгоритм сортування.

Сортування вибором

Алгоритм

 1. Знайти найменше невпорядковане значення.
 2. Поміняти це значення місцями з першим невпорядкованим значенням.
 3. Повторити з кроку 1, якщо ще є невпорядковані значення.

Приклад

Впорядкуємо за зростанням масив, зображений нижче.

На початку роботи алгоритму, всі значення є невпорядкованими.

Шукаємо у масиві найменше невпорядковане значення. Це - 2, тому ми міняємо його місцями із першим невпорядкованим значенням 3:

Далі ми обробляємо лише невідсортовану частину:

Отже, масив упорядковано.

Псевдокод

Для i в межах від 0 до n-2
 min = i
 для j в межах від i+1 до n-1
  якщо array[j] < array[min]
   min = j
  якщо min != i
   обмін array[min] та array[j]

Кодування алгоритму

Вправа

Нижче подано заготовку для функції сортування вибором. Необхідно доповнити її, щоб отримати робочий алгоритм.

/**
* Сортування масиву із використанням сортування вибором.
*/

void sort(int array[], int size)
{
	//Пройти по масиву
	for(int i = 0; i < size - 1; i++)
	{
		//Найменший елемент у відсортованій частині
		
		//Пройти по невідсортованій частині масиву
		
			// Знайти наступний найменший елемент
			
		//Обміняти місцями
		int temp = array[i];
		array[i] = smallest;
		array[position] = temp;
	}
}

Розв'язок

Сортування вибором - узагальнення

 • Найгірший випадок - O(n2)
 • Найкращий випадок - Ω(n2)
 • Простий і легкий в реалізації алгоритм, проте менш ефективний ніж сортування включенням.

Сортування включенням

На кожному кроці алгоритму сортування включенням ми вибираємо один з елементів вхідних даних і вставляємо його на потрібну позицію у вже відсортованому списку до тих пір, доки набір вхідних даних не буде вичерпано. Метод вибору чергового елементу з початкового масиву довільний; може використовуватися практично будь-який алгоритм вибору. Зазвичай (і з метою отримання стійкого алгоритму сортування), елементи вставляються за порядком їх появи у вхідному масиві.

Алгоритм

Для кожного невпорядкованого елемента n:

 1. Визначити позицію n у впорядкованій частині масиву
 2. Зсунути впорядковані елементи вправо так, щоб звільнити місце для n
 3. Вставити n у впорядковану частину масиву.

Псевдокод

Для і в межах від 0 до n - 1
 element = array[i]
 j = i
 поки ((j > 0) та array[j-1] > element)
  array[j] = array[j - 1]
  j = j - 1
 array[j] = element

Приклад

Як і в алгоритмі сортування вибором, спершу всі елементи масиву є невпорядкованими.

На першій ітерації алгоритму, ми беремо перше значення із масиву, і вставляємо його у список впорядкованих значень

Далі, на другій ітерації алгоритму, ми беремо перше значення у невідсортованій частині масиву, і починаємо шукати для нього підходяще місце у вже відсортованій частині масиву. Оскільки 5 > 3, то ми вставляємо нове значення праворуч від старого.

На наступній ітерації, ми беремо значення 2. Оскільки 2 < 5 та 2 < 3, необхідно вставити 2 ліворуч 3 та 5. Щоб зробити це, ми посуваємо трійку та п'ятірку праворуч, і вставляємо двійку на її місце:

Оскільки наступний елемент, 6, - найбільше значення у відсортованій частині масиву, вставляємо її праворуч від 5.

Останній елемент, 4, - менший за 5 та 6, але більший за 3 - тому ми вставляємо його між 3 та 5.

Масив відсортовано.

Сортування включенням - узагальнення

 • Найгірший випадок - O(n2)
 • Найкращий випадок - Ω(n)
 • Алгоритм ефективний, коли потрібно відсортувати частково впорядкований масив.

Сортування злиттям

Сортування злиттям — рекурсивний алгоритм сортування, в основі якого лежить принцип «Розділяй та володарюй». В основі цього способу сортування лежить злиття двох упорядкованих ділянок масиву в одну впорядковану ділянку іншого масиву.

Рекурсивна функція - це така функція, що викликає саму себе.

Алгоритм

Для масиву з n елементів на вході:

 • Якщо n < 2 - закінчити виконання (масив з одного чи нуля елементів вже впорядкований)
 • Інакше:
  1. Відсортувати праву половину масиву
  2. Відсортувати ліву половину масиву
  3. Злити відсортовані половини.

Приклад

Розбиваємо на половинки, доки у кожному підмасиві опиниться лише один елемент.

Далі ми починаємо зливати ці підмасиви, формуючи з них відсортований більший масив. Під час злиття ми знаходимо, у якому з двох підмасивів перший елемент менший, видаляємо цей елемент і вставляємо у кінець злитого масиву, доки підмасиви не стануть пустими.

Вправа

Необхідно доповнити функцію merge своїм кодом так, щоб працювала функція sort.

void sort(int array[], int start, int end)
{
	if(end > start)
	{
		int middle = (start + end) / 2;
		sort(array, start, middle);
		sort(array, middle + 1, end);
		merge(array, start, middle, middle+1, end);
	}
}

void merge (int array[], int start_1, int end_1, int start_2, int end_2)
{
  // Виконайте злиття відсортованих підмасивів, використовуючи допоміжний масив temp
}
void sort(int array[], int start, int end) { if(end > start) { int middle = (start + end) / 2; sort(array, start, middle); sort(array, middle + 1, end); merge(array, start, middle, middle+1, end); } } void merge (int array[], int start_1, int end_1, int start_2, int end_2) { // Виконайте злиття відсортованих підмасивів, використовуючи допоміжний масив temp }

Сортування злиттям - узагальнення

 • Найгірший випадок - O(nlogn)
 • Найкращий випадок - Ω(nlogn)
 • Алгоритм сортування злиттям працює значно швидше за інші, розглянуті у цьому конспекті (як видно з графіка нижче)