Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад

AMU

Доступний постійно

ПРО ЦЕЙ КУРС

Спільний Курс підготовлено в рамках проектів Асоціації міст України: проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», що реалізується спільно з Норвезькою асоціацією місцевих та регіональних влад за фінансової підтримки МЗС Норвегії, та проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС).

Курс міститиме базову інформацію, що допоможе новим депутатам місцевих рад об’єднаних територіальних громад професійно та ефективно здійснювати депутатські повноваження, значно підвищити якість роботи ради та прийнятих рішень задля успішного розвитку громад та підвищення рівня життя їх мешканців.

Значне місце курсу буде відведено правовому полю місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації в Україні, системі публічної влади в Україні та ролі в ній місцевого самоврядування, законодавчим засадам діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, механізмам реалізації повноважень депутатів місцевих рад, способам взаємодії між представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування, зв’язку депутата з виборцями, процедурним аспектам діяльності ради та її виконавчих органів, впровадженню в громадах кращих практик та інструментів місцевої демократії. Матеріал курсу підготовлено згідно з чинним законодавством України та з врахуванням поточних новацій 2018 року.

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИЙ

 • Депутатам місцевих рад;
 • Представникам виконавчих комітетів місцевих рад;
 • Представникам центральних органів виконавчої влади;
 • Представникам організацій громадського суспільства;
 • Ініціативним громадянам, які шукають механізми вирішення проблем своїх громад;
 • Молодим людям, які хочуть бути більш конкурентними на ринку праці.

НАВІЩО СТВОРЕНО ЦЕЙ КУРС

В Україні активно впроваджується децентралізаційна реформа, що передбачає передачу більших повноважень, ресурсів, а також відповідальності на рівень територіальних громад.Один з найважливіших викликів сьогодення — формування спроможних громад та ефективного самоврядування. Для виконання своїх завдань місцева влада повинна мати достатні фінансові та матеріальні ресурси, а також реальну інституційну здатність ефективно та раціонально управляти і розпоряджатися ними. У цих умовах особливого значення набуває діяльність депутатів місцевих рад, бо саме від їхнього професіоналізму залежить якість прийнятих рішень та можливість успішного розвитку територіальних громад.

Цей навчальний курс допоможе всім бажаючим зрозуміти правове поле місцевого самоврядування, права, обов’язки та організацію роботи депутата в раді, на виборчому окрузі та в громаді в цілому, що таке ресурси громади та як розпоряджатися ними, а також сутність та принципи стратегічного планування розвитку громад.

Кожен, хто на практиці застосовуватиме отримані під час курсу знання, набуде цінного досвіду, який прогнозовано буде серед найпотрібніших у діяльності органів місцевого самоврядування.

В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ ВИ БУДЕТЕ:

 • чітко обґрунтовувати та володіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу;
 • знати в чому полягають завдання та повноваження ради та її голови, виконкому, депутата місцевої ради;
 • знати як організувати ефективну роботу постійних комісій ради та її пленарних засідань;
 • знати як оптимально побудувати роботу депутата в раді, на виборчому окрузі та в громаді та ефективно застосувати можливі форми і методи роботи з громадою, виборцями, підприємствами, установами, організаціями;
 • знати як готувати проект рішення в порядку депутатської ініціативи (з додатками до нього та пояснювальну записку);
 • знати як використовувати в роботі Регламенти ради та виконкому, Положення про постійні комісії, Статут громади, цільові програми громади;
 • знати як організувати збалансоване розпорядження та управління ресурсами і майном громади та як розвивати новостворену громаду.

ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Базові вміння роботи на ПК та бажання навчатися та працювати на курсі у зручний час!

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

3 навчальних тижні з можливістю отримання сертифікату.

Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

АВТОР КУРСУ

Анжела Лелеченко

Анжела Павлівна Лелеченко

Професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент, Ph.D. in Public Administration

Має великий досвід роботи в місцевому самоврядуванні та науковій діяльності, зокрема була обрана Брилівським селищним головою Цюрупинського району Херсонської області, підготувала більше 80 друкованих праць. Відповідальний виконавець наукового дослідження концептуальних основ запровадження навчальної спеціальності 8.150108 – "Місцеве самоврядування".

Експерт та консультант органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань децентралізації, державної регіональної політики, розвитку системи місцевого самоврядування в Україні, створення об’єднаних територіальних громад та визначення їх спроможності, стратегічного планування розвитку територіальних громад.

Поширені запитання

Скільки коштує курс?

Курс є повністю безкоштовним. Викладачі можуть рекомендувати навчальну літературу, щоб ви могли поглиблено вивчити будь-яку тему, але й доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання та форум курсу будуть доступні в будь-який час.