Філософія

KPI

Доступний постійно

ПРО ЦЕЙ КУРС

В різні епохи перед філософією поставали різні задачі. В античну епоху вона охоплювала собою все раціональне пізнання. Через це пізніше вона виявилася «матір'ю всіх наук», які виокремилися з філософії по мірі того, як розвивалися ті чи інші сфери предметної діяльності. Роздавши свій предмет конкретним наукам, філософія залишила собі в першу чергу питання, пов'язані з закономірностями людського мислення.

Для того, щоб пізнати мислення, філософія мусить правильно вибрати масштаб. Першим серйозно поставив питання про суб'єкт мислення Бенедикт Спіноза. Він вважав, що мислить весь світ як ціле, а не просто окрема людина. Цю традицію підтримав Георг Гегель, який запропонував розглядати історію філософії не як документування думок, а як єдиний історичний процес. В ньому кожний філософ може тільки або просунути загальнолюдську думку на кілька кроків вперед, або, навпаки, спробувати загальмувати її чи повернути на попередні ступені.

Потрібно, як мінімум, піднятися на той рівень, якого досягла людська думка, щоб просунути її вперед. І осягнути весь розвиток людської думки мусить не тільки фахівець-філософ, а будь-яка освічена людина в тій мірі, в якій вона претендує на звання мислячої.

Друга частина курсу присвячена вивченню класичної теорії розвитку - діалектики. Мова йтиме про її головні принципи та закони в тому вигляді, як вони склалися в традиції класичної європейської філософії і відобразилися в розвитку природничих та суспільних наук.

З цієї точки зору історія філософії виступає актуальним інструментом людського мислення, а не просто предметом вивчення фахівців. Річ у тім, що саме в історії філософії виробляються категорії — всезагальні поняття — без опанування яких неможливо осягнути загальні закони розвитку природи, суспільства, людини та самого мислення. Саме про ці закони та про їх внутрішній взаємозв'язок ми будемо говорити у другому циклі, де розглянемо питання про природу свідомості, про співвідношення матеріального та ідеального, про сутність людини та закони становлення суспільства.

У разі успішного завершення курсу ви:

  • Отримаєте загальне уявлення про основні етапи становлення філософії як форми суспільної свідомості.
  • Зрозумієте, яке місце займає філософія серед форм суспільної свідомості та яку роль вона відіграє в розвитку науки.
  • Познайомитеся з головними ідеями класичної європейської філософії в їх історичному розвитку та взаємному зв'язку.
  • Дізнаєтеся про принципи та закони діалектики як загальної теорії розвитку та теорії пізнання.
  • Розберетеся, яку роль грає предметно-практична діяльність людини в становленні людського мислення.
  • Взнаєте, як відбувається формування філософських категорій, наукових концепцій, як і з яких причин вони змінюють одні одних та яку роль грають на практиці.
  • Зрозумієте, в чому полягає протилежність сформованих на побутовому грунті уявлень та вироблених в ході розвитку філософії та науки понять.
  • Оволодієте основами критичного мислення та набудете елементарного досвіду понятійного мислення.

Вимоги до слухачів

Природничо-наукові знання в межах програми середньої школи. Знання та розуміння суспільних проблем, які визначали характер основних етапів всесвітньої історії. Знайомство з класичною світовою художньою літературою, достатнє для формування власного літературного смаку.

Щотижневе навчальне навантаження на слухачів

4-6 годин.

Тривалість курсу

7 тижнів.

Початок курсу

Листопад 2016 року.

ВИКЛАДАЧІ

Course Staff Image #1

Василь Піхорович

Старший викладач кафедри філософії НТУУ «КПІ». Область наукових інтересів: діалектика, економічна історія, автоматизовані системи управління економікою, філософські проблеми педагогіки.

Course Staff Image #2

Дмитро Столяренко

Аспірант НТУУ “КПІ”. Займається філософією та вивчає медіа, працює над проектами, спрямованими на універсальний розвиток та політехнічну освіту.

Поширені запитання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних у межах курсу матеріалів буде достатньо для успішного його закінчення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат після завершення цього курсу?

Так! Успішно виконайте усі завдання курсу й отримайте сертифікат про його закінчення з підписом викладача!

У який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.