Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

NAQA

Доступний постійно

Про курс

Відкритий онлайн курс створено з метою навчити експертів з акредитації освітніх програм формувати такий важливий в акредитаційному процесі документ, яким є звіт про результати акредитаційної експертизи. Якісно написаний звіт – ознака відповідальної роботи експертів, а також запорука продуктивної роботи всіх інших учасників акредитаційного процесу: членів галузевих експертних рад, секретаріату та членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Також звіт про результати акредитаційної експертизи – публічний документ, який знаходиться у вільному доступі та ознайомлює усіх зацікавлених із особливостями реалізації освітньої програми у ЗВО.

Цей курс стосується першого етапу акредитаційного процесу - роботи групи експертів, за підсумком котрої має бути написаний звіт про результати акредитаційної експертизи. Розуміння того, яким є якісний звіт, допоможе експертам аналізувати відомості про самооцінювання освітньої програми, співвідносити інформацію, отриману із акредитаційних документів із практикою реалізації освітньої програми у ЗВО. Уявлення про якісний звіт дасть можливість експертам відповідно планувати роботу на виїзний акредитаційній експертизі: створювати програму візиту, планувати зустрічі, формулювати запитання, формувати доказову базу для підтвердження суджень і рекомендацій, та враховувати особливості кожної окремої освітньої програми.

Курс базується на знанні нормативно-правових документів, які обумовлюють процедуру проведення акредитації освітніх програм. Для експертів з акредитації (основної аудиторії курсу) він цінний тим, що навчить аналізувати освітні програми та іншу документацію, допоможе сформувати навики складання звіту про результати акредитаційної експертизи.

Онлайн курс є частиною навчальної програми, за якою Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти підвищує кваліфікацію експертів з акредитації освітніх програм.

Головне про що дізнаються і чому навчаються слухачі курсу у разі його успішного завершення:

  • Формувати звіт про результати акредитаційної експертизи;
  • Аналізувати акредитаційні документи;
  • Визначати відповідність відомостей про самооцінювання освітньої програми Критеріям оцінювання якості освітньої програми;
  • Планувати та організовувати виїзні експертизи у закладах вищої освіти;
  • Проводити зустрічі, опитування, анкетування, інтерв’ю;
  • Працювати командно як член експертної групи.

Цей курс буде цікавий

  • Експертам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, котрі складають звіт за підсумком виїзної акредитаційної експертизи;
  • Представникам закладів вищої освіти, гарантам освітніх програм для підготовки освітніх програм до акредитації;
  • Експертам галузевих експертних рад для поглибленого розуміння акредитаційного процесу;
  • Всім бажаючим ознайомитися із процедурою акредитації освітніх програм.

Тривалість курсу

1 година 30 хвилин

Лектори курсу

Михайло Винницький

Керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доцент Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, викладач Львівської бізнес школи Українського католицького університету; PhD.

Олена Єременко

Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (2016-2019); доктор наук, професор.

Андрій Бутенко

Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; кандидат історичних наук, доцент.

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Курс є безкоштовним. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції та форум доступні в будь-який час.