Стала та відновлювальна енергетика. Основи.

ГО «Об’єднання молодих науковців Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доступний постійно

ПРО КУРС

Відновлювальна енергетика швидко розвивається в усьому світі й забезпечує глобально сталий розвиток та покращує екологію. Широкий спектр можливих альтернативних джерел видобутку енергії створює технічні та технологічні виклики перед інженерами для покращення ефективності, економічності та стабільності щодо її генерації, накопичення, розподілу та використання. Масштаби та темпи впровадження альтернативних джерел енергії формують запит на ширшу обізнаність спеціалістів.

Це ознайомчий курс, який розкриває слухачам весь спектр технічних викликів та перспектив розвитку сучасних технологій у галузі альтернативної та відновлювальної енергетики.

Матеріал курсу розроблений у творчій співпраці ГО «Об’єднання молодих науковців НТУ «ХПІ» разом з профільними викладачами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Україна) та академічних експертів із технічних університетів США (Temple University, Berkeley National Laboratory, British-Columbia, Tulane University).

Для кожного окремого тематичного напрямку цього курсу провідний фахівець із американського університету поділився досвідом викладання та результатами досліджень.

Курс може бути корисним для студентів бакалавріату в галузі енергетичної інженерії і машинобудування або спеціальностей, дотичних до напрямку та як профорієнтаційний матеріал для охочих вступити в магістратуру. Рекомендуємо цей курс для викладачів ЗВО і закладів професійної-технічної освіти, а також спеціалістам галузі для підвищення кваліфікації. Курс може бути корисним школярам старших класів та їхнім батькам при виборі майбутньої професії.

ПРОГРАМА КУРСУ 

Модуль 1. Вступ до сталої та відновлювальної енергетики

1.1. Енергетика: ключові технології та виклики
1.2. Викопне паливо (природний газ, нафта, вугілля)
1.3. Парникові гази та зміна клімату

Перший модуль присвячений опису загальної картини, передумов та викликів, що формують актуальність розвитку альтернативної енергетики. Розглянуті економічні засади, екологічні передумови та перспективи розвитку галузі.

Модуль 2. Передові технології та методи генерації енергії

2.1. Енергія вітру
2.2. Гідроенергетика
2.3. Перетворення енергії біомаси

Другий модуль курсу присвячений вступу у фізико-хімічні та інженерні засади найбільш розповсюджених технологій генерації енергії з відновлювальних джерел. Слухачі отримують уявлення про фізику процесів отримання енергії з трьох різних природних джерел, про інженерні засади відповідних технічних рішень, оцінки їхньої ефективності та перспективи покращення і впровадження. 

Модуль 3. Геліо- та нанотехнології

3.1. Сучасні технології сонячного палива
3.2. Нанотехнології та енергетика
3.3. Фотовольтаїка та супутні матеріали

У цьому модулі розкриваються фізичні та хімічні підвалини процесів і явищ, що лежать в основі видобутку електроенергії з енергії сонця. Важлива увага приділяється останнім досягненням галузі фізичного матеріалознавства та нанотехнологій. При цьому, не зважаючи на складну наукову основу питань, матеріал поданий у доступному вигляді з акцентом на принципах та ідеях. 

Модуль 4. Інтеграція, акумуляція та розподіл енергетичних систем

4.1. Батареї та акумуляторні елементи
4.2. Актуальні технології накопичення електричної енергії
4.3. Інтеграція розподілених енергетичних ресурсів: виклики, економіка та перспективи

Окрему увагу в курсі приділено питанню проблем та викликів у галузі альтернативної енергетики  в напрямку накопичення, зберігання енергії та інтеграції розподілених джерел до єдиної системи. картини цей модуль сформує цілісну картину всього комплексу питань розвитку альтернативних джерел енергії, які часто розглядають окремо від питань генерації, що створює виклики та технічні труднощі. 

Модуль 5. Безпекові та економічні аспекти розвитку відновлювальної енергетики

5.1. Енергетика та військова справа
5.2. Економічні та технічні проблеми атомної енергетики
5.3. Сучасні методи оцінки інвестиційних проєктів відновлювальної енергетики

Останній модуль курсу розглядає дотичну тему до інженерних та технологічних питань альтернативної енергетики – економічні аспекти та питання енергетичного менеджменту. У модулі підсумовуються та резюмуються основні моменти щодо фактичного впровадження альтернативної енергетики в реальне життя, економічна ефективність та доцільність розповсюдження. Приділена увага двом специфічним питанням: атомній енергетиці та використанню енергетичних технологій для нецивільних умов.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Роман Томашевський

Роман Томашевський

Голова ГО «Об’єднання молодих науковців НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ».

Олександр Лазуренко

Олександр Лазуренко

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри електричних станцій НТУ «ХПІ».

Альона Тульська

Альона Тульська

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ».

Інна Лаврова

Інна Лаврова

Кандидат технічних наук, професор кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ».

Олексій Водка

Олексій Водка

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри математичного моделювання та інтелектуальних обчислень НТУ «ХПІ».

Андрій Роговий

Андрій Роговий

Доктор технічних наук, завідувач кафедри гідравлічних машин ім. Г.Ф. Проскури НТУ «ХПІ».

Михайло Кіріченко

Михайло Кіріченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки НТУ «ХПІ».

Роман Зайцев

Роман Зайцев

Доктор технічних наук, завідувач кафедри мікро- та наноелектроніки НТУ «ХПІ».

Ксенія Мінакова

Ксенія Мінакова

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики НТУ «ХПІ».

Станіслав Федорчук

Станіслав Федорчук

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри електричних станцій НТУ «ХПІ».

Богдан Воробйов

Богдан Воробйов

Доктор філософії з електромеханіки, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ».

Тарас Данько

Тарас Данько

Кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту НТУ «ХПІ».

Олексій Булгаков

Олексій Булгаков

Асистент кафедри електричних станцій НТУ «ХПІ».

Андрій Івахно

Андрій Івахнов

Асистент кафедри електричних станцій НТУ «ХПІ».

РОЗРОБНИКИ КУРСУ


Курс створено ГО «Об’єднання молодих науковців НТУ «ХПІ».

Матеріал підготовлено у творчій співпраці профільних викладачів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна) та академічних експертів з технічних університетів США (Temple University, Berkeley National Laboratory, British-Columbia, Tulane University).

Курс проводиться за підтримки Посольства США в Україні. Погляди авторів курсу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Так. Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум і можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так. Успішно виконайте всі завдання курсу та отримайте сертифікат про його завершення за підписом голови ГО «Об’єднання молодих науковців НТУ «ХПІ». Вказання годин та кредитів ЄКТС на сертифікаті не передбачено.