Цикл онлайн-курсів «Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі»

Prometheus

Доступний постійно

Вітаємо Вас на теоретичній онлайн-частині курсу «Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі»!


Цей курс розроблено в рамках реалізації спільного зі Світовим банком Проєкту Міністерства охорони здоров’я України «Додаткове фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Розробником онлайн курсу є партнер Проєкту – Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Відповідальність за зміст, точність та достовірність викладеного матеріалу несуть автори курсу.

Курс розрахований на медичних працівників, які працюють в системі екстреної медичної допомоги, а також інших медичних працівників, студентів та інтернів, які хочуть поглибити свої знання з медицини невідкладних станів. 

ЧОМУ КУРС ЦІКАВИЙ І ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ВАС?

Протягом останніх років здійснюється реформування системи екстреної медичної допомоги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 111-р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги». Одним із вагомих елементів його реалізації є впровадження нової моделі навчання в системі післядипломної освіти відповідно до сучасних протоколів надання екстреної медичної допомоги, що ґрунтуються на принципах доказової медицини та кращих світових практиках. 

Слід зауважити, що наказом МОЗ України від 05.06.2019 № 1269 затверджений «Новий клінічний протокол «Екстрена медична допомога: догоспітальний етап», на основі якого 2020  року побачили світ нові клінічні маршрути пацієнта на догоспітальному етапі. Зрозуміло, що їх практичне впровадження можливе шляхом проведення відповідних навчань. На базі обласних Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф функціонують навчально-тренувальні відділення, які у 2021-2022 роках були додатково оснащенні відповідним навчальним обладнанням (манекенами, муляжами та витратними матеріалами). Вони будуть основною базою для підготовки працівників догоспітального етапу системи екстреної медичної допомоги. Навчання проводитиметься відповідно до розробленої та апробованої у 2019 -2020 роках програмою «Екстрена медична допомога на догоспітальному етапі».  З метою уніфікації навчання на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського було проведено підготовку інструкторів для навчально-тренувальних відділень обласних центрів ЕМД та МК та створено онлайн-курс  «Екстрена медична допомога на догоспітальному етапі». Фактично онлайн-курс є невід’ємною теоретичною складовою програми навчання «Екстрена медична допомога на догоспітальному етапі». Він містить найновішу інформацію про надання екстреної медичної допомоги, а його розробники є не тільки академічними працівниками, але й інструкторами з міжнародною сертифікацією. 

Разом з тим, цей онлайн-курс буде цікавим та корисним не тільки для медичних працівників  системи екстреної медичної допомоги до госпітального етапу – це універсальний курс. Кожен медичний працівник, студент чи інтерн знайде для себе необхідну інформацію, як діяти у випадку невідкладних станів.

СТРУКТУРА ОНЛАЙН-КУРСУ «НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ»: 

Онлайн курс складається з чотирьох частин: 

  • Частина 1 онлайн-курсу  «Менеджмент критичного дорослого пацієнта та розширені реанімаційні заходи у дорослих»
  • Частина 2 онлайн-курсу  «Менеджмент критичного педіатричного пацієнта»
  • Частина 3 онлайн-курсу «Менеджмент критичного травмованого пацієнта»
  • Частина 4 онлайн-курсу «Медицина катастроф».

Кожна з частин містить відеолекції та майстер-класи загальною тривалістю 53 години. Кожен із вас може опанувати їх самостійно на навчальній платформі за зручним графіком. 

Сподіваємося, що ретельне опанування онлайн-частини курсу забезпечить вам успішне проходження практики й дозволить реалізувати задумане!

ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ НА ЦИКЛІ ОНЛАЙН-КУРСІВ

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

Після завершення кожної з чотирьох частин онлайн-курсу «Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі» ви отримаєте цифровий сертифікат. Автентичність цифрових сертифікатів можна перевірити за посиланням, зазначеним на документах. Щоб отримати сертифікат про завершення кожної частини онлайн-курсу, необхідно надати щонайменше 75% правильних відповідей.

На разі цифрові сертифікати не передбачають нарахування балів БПР. 
Для медичних працівників догоспітального етапу системи екстреної медичної допомоги успішне проходження онлайн-частини дає можливість пройти її практичну складову на базі навчально-тренувальних відділів обласних центрів ЕМД та МК та після їх успішного завершення отримати сертифікат з нарахуванням відповідної кількості балів БПР (у випадку якщо центр ЕМД та МК є провайдером БПР). 

АВТОРИ ЦИКЛУ ОНЛАЙН-КУРСІВ

Цикл онлайн-курсів «Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі» створений авторським колективом Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОЄКТУ

Арсен Гудима

Арсен Гудима

Д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри екстреної та симуляційної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, лауреат Державної премії в галузі освіти.