Вступ до конституційного права

UzhNU

Доступний постійно

УЖНУ

ПРО ЦЕЙ КУРС

Лекційний курс «Вступ до конституційного права» допоможе сформувати у слухачів цілісне розуміння історії, сутності та структури конституційного права, поглибити знання в сфері теорії конституціоналізму, прав людини, правових основ функціонування органів державної влади.

Курс розповідатиме про природу конституційного права, його структурні елементи та значення в суспільному та політичному житті. Ми розглянемо історію розвитку конституційного права, еволюцію уявлень про право, сучасні тенденції конституціоналізму. Ми разом шукатимемо відповіді на такі запитання:

  • Що таке конституція? Яка її юридична сила?
  • Що таке сутнісний зміст прав людини, які їх основні гарантії?
  • Як зародилась і розвивалась теорія конституційного права?
  • Що означає система стримувань і противаг, яка її роль в функціонуванні державної влади?

ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Інтерес до теми та бажання вчитися.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

Лекційний курс триватиме 5 тижнів. Кожен тиждень буде присвячений вивченню окремої теми.

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1

Історія зародження та становлення конституціоналізму.
Зародження традиції верховенства права та лібералізму, утвердження ідеї прав людини.
Народний суверенітет та представницька демократія.
Парламентаризм та юдикатура.
Перехідні державні системи і конституціоналізм.
Сучасні тенденції конституціоналізму.

Тема 2

Юридична сила конституції, основні теорії у співвідношенні із конституціоналізмом.
Поняття конституції.
Установча влада та конституція.
Інтерпретація конституції та принципи її тлумачення.
Основні моделі правового захисту конституції.

Тема 3

Поняття та покоління прав людини, поняття сутнісного змісту прав людини: втручання та приватна автономія.
Структура прав людини: носії, адресати, предмет.
Негативні права (свобода вираження та свобода совісті, належна правова процедура та процесуальні гарантії прав людини, приватність).
Громадянство та принцип рівності.
Право на участь та політичний процес.
Економічні та соціальні права.

Тема 4

Політичні інститути та конституціоналізм.
Конституційні моделі політичних систем.
Політичні партії.
Референдум та гарантії народного волевиявлення.
Конституційна інженерія та виборчі системи.

Тема 5

Інституційний дизайн та конституційні моделі.
Принцип субсидіарності та територіальна організація влади: унітаризм та федералізм.
Право на самовизначення та сецесія.
Поділ влади та система стримувань і противаг.
Судова влада, судовий конституційний контроль та незалежність суду.
Законодавча влада, парламентаризм і парламентські моделі.
Президенціалізм та змішані моделі. Виконавча влада.

КОМУ БУДЕ ЦІКАВИЙ КУРС?

Цей курс відеолекцій розрахований на широку аудиторію: студентів, аспірантів, освітян, державних службовців та всіх охочих поглибити свої знання та отримати відповіді на важливі запитання в сфері конституційного права.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛЕКТОРА

Course Staff Image #1

Савчин Михайло

Доктор юридичних наук, професор, директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права, має 20-річний досвід викладацької роботи та тривалий досвід роботи в Конституційному суді та судах загальної юрисдикції.

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Курс повністю безкоштовний. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все, що вам знадобиться – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача!

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.