Вікіпедія для навчання

Wikimedia Foundation / «Вікімедіа Україна»

Доступний постійно

ПРО КУРС

Курс «Вікіпедія для навчання» — це чудова можливість долучитись до світової спільноти вчителів та вчительок, які використовують Вікіпедію та інші вікіпроєкти як мультимовний і мультиформатний інструмент навчання, прокачати власні навички інфомедійної грамотності та соціального партнерства, зробити внесок у найбільшу вільну онлайнову енциклопедію.

Курс «Вікіпедія для навчання» ‒ це українська адаптація програми «Reading Wikipedia in the Classroom», яка реалізується освітньою програмою Wikimedia Foundation (Фонд Вікімедіа) та громадською організацією «Вікімедіа Україна». Навчання за програмою поглиблює розуміння методологічних особливостей інтеграції Вікіпедії та сестринських проєктів у практику навчання базових предметів, використання Вікіпедії як ефективного джерела знань та інструмента розвитку інфомедійної грамотності, а також сприяє розвитку низки професійних компетентностей відповідно до професійних стандартів педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів й установ освіти.

НА ЦЬОМУ КУРСІ ВИ:

дізнаєтеся

 • Хто пише статті до Вікіпедії й чому?
 • Чи є Вікіпедія надійним джерелом інформації та чому?
 • Як працює Вікіпедія та сестринські вікіпроєкти?
 • Що таке вільні знання та як вони допомагають вчителям навчати, а учням навчатися?
 • Що робить Вікіпедію мультимовним і мультиформатним освітнім інструментом?
 • Яких принципів та правил слід дотримуватися працюючи з Вікіпедією?
 • Як основи Вікіпедії та ключові правила щодо вмісту допомагають формувати якість цього вмісту?

навчитеся

 • Розвінчувати загальні хибні уявлення про Вікіпедію;
 • Долати стереотипи та упередження щодо Вікіпедії та інших вікіпроєктів;
 • Користуватися Вікіпедією у різних версіях ‒ для комп’ютера та телефона, онлайн та офлайн для розв’язування навчальних задач;
 • Розуміти прогалини у різноманітті та репрезентації спільнот у Вікіпедії;
 • Визначати елементи статті Вікіпедії, які будуть корисними для розвитку інфомедійної грамотності;
 • Оцінювати якість статей у Вікіпедії на основі базових індикаторів;
 • Інтегрувати Вікіпедію та сестринські вікіпроєкти в навчання.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1: Отримання інформації
1.1 Важливість доступу до інформації
1.2 Що таке «вікі»?
1.3 Що таке Вікіпедія?
1.4 Поширені хибні уявлення про Вікіпедію
1.5 Навіщо використовувати Вікіпедію?
1.6 Хто пише Вікіпедію?
1.7 Хто не пише Вікіпедію?
1.8 Навігація по Вікіпедії
1.9 Інші способи отримати доступ до Вікіпедії
1.10 Оберігання безпеки учнівства під час читання Вікіпедії
1.11 Справедливість знань, різноманіття контенту і Вікіпедія

У першому модулі ви розкриєте проблеми роботи з інформацією, доступу та критичного оцінювання. Дослідите, чим є і чим не є Вікіпедія, які упередження формують хибне ставлення до неї. Глибоко розглянете структуру Вікіпедії, навчитеся грамотно здійснювати навігацію та розуміти справедливість знань, різноманіття контенту, а також розкриєте деталі безпечної роботи з вікіпроєктами.

Модуль 2: Оцінка інформації
2.1 Основи Вікіпедії
2.2 Настанови Вікіпедії
2.3 Ключові правила щодо Вікіпедії
2.4 Огляд структури статті Вікіпедії
2.5 Сторінки обговорення та інші простори комунікації у Вікіпедії
2.6 Перегляд історії та процес створення знань
2.7 Джерела та перевірність
2.8 Хто перевіряє інформацію у статтях Вікіпедії?
2.9 Допомога з доступом до якісних наукових джерел для Вікіпедії

У другому модулі ви дослідите, чому Вікіпедія, яку можуть редагувати усі й кожен, досі існує. Як і які принципи, настанови й правила роблять вікіпроєкти успішними? Як відбувається комунікація всередині вікіпроєктів? А також ви зможете використовувати різні компоненти статті Вікіпедії для визначення якості інформації та оцінювати навички інформедійної грамотності учнівства, використовуючи Вікіпедію

Модуль 3: Створення інформації
3.1 Будьте рішучими!
3.2 Створення сторінки користувача у Вікіпедії
3.3 Ваш перший внесок
3.4 Як редакторки і редактори Вікіпедії роблять організований внесок
3.5 Трансформативні практики розбудови знань спільноти

Детально розглянете процес створення вільних знань та зробите свій внесок у найбільшу онлайнову енциклопедію. Також кожен створить власну сторінку користувача (користувачки) і приділить особливу увагу роботі з джерелами. І звісно виконає підсумкове завдання - розробка плану уроку з інтеграцією Вікіпедії, а можливо, й інших вікіпроєктів у навчання.

Затверджену програму можна завантажити, натиснувши на її зображення вгорі, або за цим посиланням.

ОБСЯГ КУРСУ / ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

30 академічних годин / 5 тижнів

ФОРМА НАВЧАННЯ

дистанційна

НАПРЯМ НАВЧАННЯ

Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/ НАБУВАТИМУТЬСЯ

Загальні:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
 • здатність працювати в міжнародному контексті.

Фахові:

 • Предметно-методологічна компетентність:
  • здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів (А2.1).
  • здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів (А2.4).
  • здатність розвивати в учнів критичне мислення (А2.5).
  • здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу (А2.6).
  • здатність формувати ціннісні ставлення в учнів (А2.7).
 • Інформаційно-цифрова компетентність:
  • здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності (А3.1).
  • здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси (А3.2).
  • здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі (А3.3).
 • Психологічна компетентність:
  • здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність (Б1.3).
  • здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною (Б1.4).
 • Прогностична компетентність:
  • здатність прогнозувати результати освітнього процесу (Г1.1).
  • здатність планувати освітній процес (Г1.2).
 • Організаційна компетентність:
  • здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів (Г2.2).
 • Інноваційна компетентність:
  • здатність до навчання впродовж життя (Д2).

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

За результатами виконання завдань, розміщених на платформі, учасники зможуть отримати два види сертифікатів:

1) Сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 годин (1 кредит ЄКТС), згенерований платформою Prometheus по завершенню курсу. Для отримання сертифіката про завершення курсу необхідно набрати 75% від можливої кількості балів. Автентичність сертифіката можна перевірити за кодом сертифіката у відкритому реєстрі платформи Prometheus.

2) Сертифікат від Фонду Вікімедіа — американської некомерційної організації, яка розробила проєкт Reading Wikipedia in the Classroom. Для отримання сертифіката про необхідно набрати 75% від можливої кількості балів. Цей сертифікат буде направлений отримувачам електронною поштою, указаною при реєстрації на курс, протягом місяця після завершення курсу. Питання щодо цього сертифіката можна направляти за електронною адресою [email protected]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Команда проєкту «Вікіпедія у навчанні» (Reading Wikipedia in the Classroom) Фонду Вікімедіа та команда громадської організації «Вікімедіа Україна»

Матеріали курсу поширюються на умовах вільної ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), якщо не вказано інше.

У матеріалах курсу використано скриншот із Вікіпедії. Тексти Вікіпедії поширюються під ліцензією Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0, а також можуть бути додатково ліцензовані під GNU Free Documentation License (версія 1.2, 1.3, або будь-яка з пізніших версій, опублікованих Фондом вільного програмного забезпечення (Free Software Foundation); без незмінюваних розділів та без текстів, що розміщуються на першій та останній сторінках обкладинки), та регулюються умовами використання. Саме програмне забезпечення MediaWiki ліцензоване на умовах GNU General Public License. Будь-який інший медіа-контент на цьому зображенні може підлягати іншим умовам використання. Логотипи (якщо вони наявні на цьому знімку екрана) Фонду Вікімедіа захищені авторським правом і не доступні під вільною ліцензією.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Так. Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для долучення до онлайн зустрічей та роботи з платформою.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так. Успішно виконайте всі завдання курсу та отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача.

У який час будуть проходити заняття?

Матеріали курсу, завдання, форум і можливість отримати сертифікат доступні у визначений період навчання. Онлайн-зустрічі з тренеркою щоп’ятниці о 16.00 впродовж 5 тижнів.