Вікіпедія для навчання (базовий рівень)

Wikimedia Foundation / «Вікімедіа Україна»

Доступний постійно

ПРО КУРС

Курс «Вікіпедія для навчання (базовий рівень)» — це чудова можливість долучитись до світової спільноти вчителів та вчительок, які використовують Вікіпедію та інші вікіпроєкти як мультимовний і мультиформатний інструмент навчання, прокачати власні навички інфомедійної грамотності та соціального партнерства, зробити внесок в найбільшу вільну онлайнову енциклопедію.

Курс «Вікіпедія для навчання» є українською адаптацією програми «Reading Wikipedia in the Classroom», яка реалізується освітньою програмою Wikimedia Foundation (Фонд Вікімедіа) та громадською організацією «Вікімедіа Україна». Навчання за програмою поглиблює розуміння методологічних особливостей інтеграції Вікіпедії та сестринських проєктів у практику навчання базових предметів, використання Вікіпедії як ефективного джерела знань та інструмента розвитку інфомедійної грамотності, а також сприяє розвитку низки професійних компетентностей відповідно до професійних стандартів педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів й установ освіти.

Курс «Вікіпедія для навчання» містить 5 модулів (36 годин – 1,2 кредиту ECTS):

 • базовий рівень (15 годин, 0,5 кредиту ECTS) – для учасників, які прагнуть навчитися грамотно працювати з Вікіпедією, зрозуміти її структуру, настанови та можливості;
 • середній рівень (12 годин, 0,4 кредиту ECTS) – для учасників, які прагнуть розібратися з можливостями інтеграції Вікіпедії та інших вікіпроєктів в навчання;
 • поглиблений рівень (9 годин, 0,3 кредиту ECTS) – для учасників, які прагнуть навчитися організовувати інтерактивне навчання та спільної діяльності у мережі засобами Вікіпроєктів, зокрема реалізовувати навчально-дослідницькі мережеві проєкти.

На платформі Prometheus доступний лише базовий рівень курсу. Після його завершення ви отримаєте запрошення на середній та поглиблений рівні від ГО «Вікімедіа Україна»; набори на них проходять кілька разів на рік. Зареєструватися на наступний рівень курсу можна в анкеті за посиланням. Зверніть увагу, що анкету підтримує ГО «Вікімедіа Україна» і усі запитання щодо наступних рівнів курсу потрібно спрямовувати за адресою [email protected] 

НА БАЗОВОМУ КУРСІ ВИ:

дізнаєтеся 

 • Хто пише статті до Вікіпедії й чому?
 • Чи є Вікіпедія надійним джерелом інформації  та чому? 
 • Як працює Вікіпедія та сестринські вікіпроєкти?
 • Що таке вільні знання та як вони допомагають вчителям навчати, а учням навчатися?
 • Що робить Вікіпедію є мультимовним і мультиформатним освітнім інструментом?
 • Яких принципів та правил слід дотримуватись працюючи з Вікіпедією?
 • Як основи Вікіпедії та ключові правила щодо вмісту допомагають формувати якість цього вмісту?

навчитеся 

 • Розвінчувати загальні хибні уявлення про Вікіпедію;
 • Долати стереотипи та упередження щодо Вікіпедії та інших вікіпроєктів;
 • Користуватися Вікіпедією у різних версіях для комп’ютера та телефона, онлайн та офлайн для розв’язування навчальних задач;
 • Розуміти прогалини у різноманітті та репрезентації спільнот у Вікіпедію;
 • Визначати елементи статті Вікіпедії, які будуть корисними для розвитку  інфомедійної грамотності
 • Оцінювати якість статей у Вікіпедії на основі базових індикаторів

ПРОГРАМА КУРСУ / СТРУКТУРА КУРСУ / ТЕМАТИКА КУРСУ

Модуль 1: Отримання інформації
1.1 Важливість доступу до інформації
1.2 Що таке «вікі»?
1.3 Що таке Вікіпедія?
1.4 Поширені хибні уявлення про Вікіпедію
1.5 Навіщо використовувати Вікіпедію?
1.6 Хто пише Вікіпедію?
1.7 Хто не пише Вікіпедію?
1.8 Навігація по Вікіпедії
1.9 Інші способи отримати доступ до Вікіпедії
1.10 Оберігання безпеки учнівства під час читання Вікіпедії
1.11 Справедливість знань, різноманіття контенту і Вікіпедія

У першому модулі ви розкриєте проблеми роботи з інформацією, доступу та критичного оцінювання. Дослідите, чим є і чим не є Вікіпедія, які упередження формують хибне ставлення до неї. Глибоко розглянемо структуру Вікіпедії, навчитеся грамотно здійснювати навігацію та розуміти справедливість знань, різноманіття контенту, а також розкриєте деталі безпечної роботи з вікіпроєктами.


Модуль 2: Оцінка інформації
2.1 Основи Вікіпедії
2.2 Настанови Вікіпедії
2.3 Ключові правила щодо Вікіпедії
2.4 Огляд структури статті Вікіпедії
2.5 Сторінки обговорення та інші простори комунікації у Вікіпедії
2.6 Перегляд історії та процес створення знань
2.7 Джерела та перевірність
2.8 Хто перевіряє інформацію у статтях Вікіпедії?
2.9 Допомога з доступом до якісних наукових джерел для Вікіпедії

У другому модулі ви дослідите чому Вікіпедія, яку можуть редагувати усі й кожен, досі існує. Як і які принципи,  настанови й правила роблять вікіпроєкти успішними. Як відбувається комунікація всередині вікіпроєктів? А також ви  зможете використовувати різні компоненти статті Вікіпедії для визначення якості інформації та оцінювати навички інфомедійної грамотності учнівства, використовуючи Вікіпедію


Модуль 3: Створення інформації
3.1 Будьте рішучими!
3.2 Створення сторінки користувача у Вікіпедії
3.3 Ваш перший внесок
3.4 Як редакторки й редактори Вікіпедії роблять організований внесок
3.5 Трансформативні практики розбудови знань спільноти

Детально розглянете процес створення вільних знань та зробите свій внесок у найбільшу онлайнову енциклопедію. Також кожен створить власну сторінку користувача (користувачки) і приділить особливу увагу роботі з джерелами.  

Затверджену програму можна завантажити, натиснувши на її зображення вгорі, або за цим посиланням.

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ

курс доступний в будь-який час

ОБСЯГ КУРСУ / ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ 

15 академічних годин 

ФОРМА НАВЧАННЯ 

дистанційна 

НАПРЯМ НАВЧАННЯ

Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/ НАБУВАТИМУТЬСЯ

Загальні: 

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
 • здатність працювати в міжнародному контексті.

Фахові:

Предметно методологічна компетентність

 • Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів (А2.1).
 • Здатність добирати й використовувати сучасні та ефективні методики та технології навчання, виховання і розвитку учнів (А2.4).
 • Здатність розвивати в учнів критичне мислення (А2.5).
 • Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу (А2.6).
 • Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів (А2.7).

Інформаційно-цифрова компетентність

 • Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності (А3.1).
 • Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси (А3.2).
 • Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі (А3.3).

Психологічна компетентність

 • Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність (Б1.3).
 • Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною (Б1.4).

Прогностична компетентність

 • Здатність прогнозувати результати освітнього процесу (Г1.1). 
 • Здатність планувати освітній процес (Г1.2).

 Інноваційна компетентність

 • Здатність  до навчання впродовж життя (Д2).

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

За результатами виконання тестових завдань, розміщених на платформі учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації на 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС). Для отримання сертифіката про підвищення кваліфікації необхідно набрати 75% від можливої кількості балів. Автентичність сертифіката можна перевірити за кодом сертифіката у відкритому реєстрі платформи Prometheus.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Команда проєкту «Вікіпедія у навчанні» (Reading Wikipedia in the Classroom) Фонду Вікімедіа.

Матеріали курсу поширюються на умовах вільної ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), якщо не вказано інше. 

У матеріалах курсу використано скриншоту із Вікіпедії. Тексти Вікіпедії поширюються під ліцензією Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0, а також можуть бути додатково ліцензовані під GNU Free Documentation License (версія 1.2, 1.3, або будь-яка з пізніших версій, опублікованих Фондом вільного програмного забезпечення (Free Software Foundation); без незмінюваних розділів та без текстів, що розміщуються на першій та останній сторінках обкладинки), та регулюються умовами використання. Саме програмне забезпечення MediaWiki ліцензоване на умовах GNU General Public License. Будь-який інший медіаконтент на цьому зображенні може підлягати іншим умовам використання. Логотипи (якщо вони наявні на цьому знімку екрана) Фонду Вікімедіа захищені авторським правом і не доступні під вільною ліцензією.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Курс безплатний?

Так. Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для роботи з платформою.

Чи зможу я отримати сертифікат на завершення цього курсу?

Так, для отримання сертифіката про успішне завершення курсу необхідно досягти результатів на тестуваннях після кожного модуля та фінальному тестуванні в межах 75% або вище.

У який час будуть проходити заняття?

Можливість перегляду матеріалів курсу, виконання завдань для самонавчання, участь у форумах та отримання сертифіката доступні у будь-який час. Ви можете гнучко планувати навчання, обираючи зручний для вас час і темп. Це сприяє зменшенню стресу і робить процес навчання більш доступним.

Як зареєструватися на середній та поглиблений рівні курсу після проходження базового рівня?

Зареєструватися на наступний рівень курсу можна в анкеті за посиланням. Зверніть увагу, що анкету підтримує ГО «Вікімедіа Україна» і усі запитання щодо наступних рівнів курсу потрібно спрямовувати за адресою [email protected]. Курси середнього та поглибленого рівня не будуть проходити на платформі Prometheus.

Чи оцінюється виконання вправ на форумах?

Ви можете виконувати вправи на форумах для кращого розуміння та засвоєння матеріалу, але вони не оцінюються і не впливають на отримання сертифіката.