Медіаграмотність для освітян

CZ

Доступний постійно

ПРО ЦЕЙ КУРС

Ми живемо у потужному інформаційному потоці. Щодня, щогодини та щохвилини ми опрацьовуємо безліч різноманітної інформації. Кількість повідомлень зростає щодня. Рух інформаційного потоку не спинити. Наше завдання – не потонути у щоденному вирі. Ми маємо усвідомити та підкорити цей потік.

Для освітян ці процеси важливі ще й тим, що наші учні подекуди знають про сучасні інформаційні технології більше за своїх вчителів.
Саме тому медіаосвіта освітянської спільноти надзвичайно важлива.
Ми маємо не тільки знати, які небезпеки несуть із собою цифрові технології та як на нас впливає інформаційний тиск. Надзвичайно важливо вміти захищатися від цих небезпек і користуватися можливостями, які надають медіа. І не тільки самим вміти, але й вчити цьому наших дітей.

Мета курсу – мотивувати наших колег, вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців бачити, що світ навколо разюче змінився, став цифровим, а відтак потрібно розвивати нові медіаосвітні компетентності.

Курс містить багато корисних інструментів, які можна використовувати для формування позитивного іміджу закладу освіти, у процесі спілкування з медіа та ефективного використання медіаресурсів у освітньому процесі.

Ми дізнаємося:

  • Що таке медіа і як вони на нас впливають?
  • Хто така медіаграмотна людина?
  • Які психологічні засади медіаграмотності?
  • Як убезпечити себе та дітей в інтернеті?
  • Як захистити дітей від кібербулінгу?
  • У чому полягають завдання медіаосвіти у школі?
  • Який світовий та український досвід медіаосвіти можна використати?
  • Як спілкуватися із журналістами та давати інтерв’ю?
  • Як шкільні проблеми та їх вирішення може працювати на формування позитивного іміджу закладу освіти?
  • Як освітянам використовувати можливості медіа для професійної діяльності?

В основу курсу покладені матеріали численних лекцій, семінарів, майстер-класів та тренінгів з медіаосвіти, які автори курсу понад 10 років створювали та проводили для учнів та освітян.

ОБСЯГ КУРСУ

60 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ

Онлайн-курс, опановується дистанційно

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказання кількості годин. Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням на ньому. Всі видані сертифікати внесено до реєстру, з яким можна ознайомитись за посиланням.

НАПРЯМ НАВЧАННЯ

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань медіа грамотності, ефективного планування освітнього процесу, впровадження новітніх технологій у навчанні для подальшого розвитку української освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, , здатність співпрацювати з іншими людьми.

Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, мовленнєва, цифрова, емоційно-етична компетентність; андрагогічна компетентність – уміння визначати освітні потреби і запити, ураховувати особливості мотивації, процесу навчання, застосовувати технології модерації, фасилітації, супервізії, визначати результати навчання, спонукати до рефлексії; володіти технологіями науковометодичного супроводу освітнього процесу в умовах реформ і соціальних трансформацій; здатність оцінювати рівень професійної компетентності.

МЕТА КУРСУ

Мотивувати вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців розвивати нові медіаосвітні компетентності та імплементовувати набуті знання до навчального процесу. Особлива увага приділяється самостійному опрацювання додаткових матеріалів. Відеолекції розглядаються як вхідні елементи подальшої самостійної роботи.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Назва розділів і тем Кількість годин
Всього у тому числі
Лекції Тестування Самостійна робота
Вступ 5 1 0 4
Тема 1. Що таке медіаграмотність. Вплив медіа на суспільство. Завдання медіаосвіти. Ресурси медіаосвіти 15 2 1 12
Тема 2. Як медіа можуть допомогти школі 10 2 1 7
Тема 3. Основи авторського права. Спілкування в мережі. Як формувати імідж школи, використовуючи відкриті ресурси 15 2 1 12
Тема 4. Як допомогти дітям долати небезпеки кібербулінгу 15 2 1 12
Всього годин 60 9 4 47

Затверджену програму можна завантажити, натиснувши на її зображення вгорі, або за цим посиланням.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Горбачов

Сергій Горбачов

Журналіст, редактор, фахівець з видавничої справи; вчитель медіаграмотності та зарубіжної літератури; директор СШ №148 ім. Івана Багряного м. Києва; член Колегії Міністерства освіти і науки України. Очолював видавництво навчальної літератури, 6 років керував інформаційною службою, кореспондентською мережею і сайтом «КоммерсантЪ-Украина». Медіатренер, медіааналітик, консультант медіаосвітніх проектів.

Найдьонова

Любов Найдьонова

Доктор психологічних наук. Експерт з питань медіакультури та медіапсихології. Заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти, член-кореспондент НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, науковий керівник всеукраїнського експерименту з масового упровадження медіаосвіти.

Поширені запитання

Курс безкоштовний?

Курс повністю безкоштовний. Викладачі можуть рекомендувати навчальну літературу, щоб ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все, що вам знадобиться – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.