Основи державної політики

Prometheus

Доступний постійно

МЕТА КУРСУ

Поглибити розуміння слухачами процесів вироблення, ухвалення і впровадження державної політики в реальному політичному середовищі для підвищення здатності громадян, громадських об’єднань та організацій, суспільних інститутів, державних посадовців, депутатів та кандидатів в депутати брати участь і ефективно впливати на ці процеси.

ПРО ЦЕЙ КУРС

Перша частина курсу присвячена загальним поняттям державної політики – її атрибутам, характеристикам, місцю в процесах державного управління. Буде розглянуто інституційну модель державної політики, її особливості з точки зору неоінституціоналізму.

У другій частині розглядатимуться традиційні й сучасні моделі державної політики – раціонального вибору, обмеженої раціональності, інкременталізму та неінкрементальних способів розробки і здійснення політики. Детально розглядатиметься класична модель процесу вироблення й здійснення політики.

Третя, заключна частина курсу міститиме обговорення державної політики в контексті політичних і соціальних процесів. Увагу зосередимо на моделях суспільного вибору, «кошика для сміття», групових інтересів, мереж і спільнот політики, а також можливих шляхів впливу громадян і громадських організацій на вироблення і здійснення державної політики.

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Сутність державної політики як мети, засобу та інструменту політичних факторів у здійсненні управління суспільним життям. Основні атрибути і характеристики державної політики. Співвідношення між поняттями «державна політика» та «публічна політика». Актори, стейкхолдери, цільові групи та бенефіціанти державної політики. Основні модельні уявлення про державну політику. Інституційна модель ухвалення і впровадження державної політики.

Практичні заняття: Визначення інституційної структури окремих видів державної політики.

Тема 2. Місце державної політики в процесах державного управління. Політичні й адміністративні рішення. Політичні рішення і політична влада. Модель процесу вироблення, ухвалення і впровадження державної політики. Багатовимірність і неоднозначність окремих етапів вироблення політики.

Практичні заняття: Застосування моделі процесу до окремих випадків державної політики.

Тема 3. Загальні підходи до визначення суспільної проблеми. Нормативний і аналітичний підходи. Джерела інформації про суспільну проблему. Встановлення порядку денного державної політики. Модель «кошика для сміття».

Практичні заняття: Виокремлення проблем політики з суспільних проблем і порівняння з офіційними визначеннями.

Тема 4. Поняття альтернатив політики. Принципи і критерії формулювання альтернатив. Вичерпна та обмежена раціональність. Справедливість як базовий критерій вибору альтернатив.

Практичні заняття: Аналіз альтернатив окремих державних політик на раціональність і справедливість.

Тема 5. Прогнозування у виробленні й аналізі державної політики. Типи майбутнього. Основні об’єкти і підходи до прогнозування.

Практичні заняття: Складання прогнозів по окремих державних політиках.

Тема 6. Організація впровадження державної політики. Адміністративний і політичний підходи. Поняття ресурсів політики.

Практичні заняття: Визначення раціональності й відповідності інституційної структури впровадження окремих державних політик.

Тема 7. Оцінювання політики. Результати, наслідки і впливи політики. Суспільна складова в оцінюванні політики. Групи інтересів у державній політиці. Концепція адвокасі, мережі та спільноти політики.

Практичні заняття: Визначення способів і тактик участі громадських організацій у впровадженні державної політики на конкретних прикладах.

Тема 8. Особливості процесів вироблення і здійснення державної політики в Україні.

Практичні заняття: Виявлення спільних рис і відмінностей між окремими державними політиками в Україні.

ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Жодних - лише бажання навчатися.

Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

Цей онлайн-курс вироблено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Точка зору, відображена у даному онлайн-курсі, може не співпадати з офіційною позицією уряду США.

ВИКЛАДАЧ

Course Staff Image #1

Олександр Дем’янчук

Доктор політичних наук, професор кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Навчався в докторантурі НаУКМА з 1997 по 2000 рік, потім працював доцентом та завідувачем кафедри політології. Викладає курси: «Політологічна теорія держави», «Основи державної політики» (бакалаврат), «Теорії ухвалення політичних рішень», «Публічні політики Європейського Союзу», «Теорії аналізу політики» та «Стратегічне планування» (магістеріум).

Поширені питання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача!

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.