Українська мова та література. Підготовка до ЗНО

ZNO

Доступний постійно

Про цей курс

Курс «Українська мова та література. Підготовка до ЗНО» покликаний допомогти всім охочим вступникам поглибити та закріпити набуті знання із шкільного курсу української мови та літератури.

Цей курс розрахований не на вивчення української мови та літератури як такої, а на допомогу вам саме у підготовці до ЗНО. Він містить необхідні для підготовки відомості, теми та матеріали.

Особливо цікавим цей курс стане тим, хто не має змоги одержати якісну підготовку та кваліфіковану консультацію через складну ситуацію, яка склалася на теренах нашої держави – мешканцям тимчасово окупованої території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також курс стане у пригоді учням 7-10 класів, які опановують сучасну програму з української мови та літератури, викладачам для використання у «змішаному форматі» під час занять, батькам, які бажають разом із дітьми поновити знання, всім охочим до українського слова та української культури.

Курс розбито на теми. Кожна тема містить блоки або підтеми, які відповідають програмі ЗНО та засновані на досвіді попередніх років. До вашої уваги відеолекції до кожної підтеми, презентації та конспекти. Їх розміщено під відео. Матеріали доступні для завантаження та перегляду у будь-який зручний для вас час, що значно спростить підготовку та дозволить ще раз переглянути потрібне безпосередньо перед тестуванням.

Перед початком навчання на курсі радимо уважно ознайомитись з розділом «Як користуватися цим курсом», який допоможе спланувати навчальний процес, спростить користування наявними матеріалами. Цей розділ містить докладну інструкцію для якісної підготовки до ЗНО з української мови та літератури.

Ми пропонуємо вам зануритись у світ українського слова за допомогою наочного ілюстрування додатковими відеоматеріалами та аудіозаписами пісень та творів, які було покладено на музику або використано для написання музичних творів, п’єс, опер, балетів тощо.

Теми курсу

Українська література

Модуль І. Усна народна творчість та давня література

Тема 1. Усна народна творчість

1.1 Календарно-обрядові пісні
1.2 Суспільно-побутові та родинно-обрядові пісні
1.3 Історичні пісні
1.4 Пісні Марусі Чурай
1.5 Народні думи
1.6 Народні балади

Тема 2. Давня література

2.1 «Повість минулих літ»
2.2 «Слово про похід Ігорів»
2.3 Григорій Сковорода

Модуль ІІ. Література XVIII – початку XX століття

Тема 1. Нова українська література

1.1 І. Котляревський «Енеїда»
1.2 І. Котляревський «Наталка Полтавка»
1.3 Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»
1.4 П. Куліш «Чорна рада»

Тема 2. Творчість Тараса Шевченка

2.1 Т. Шевченко «Катерина»
2.2 Т. Шевченко «Гайдамаки»
2.3 Т. Шевченко «Кавказ»
2.4 Т. Шевченко «Сон» («У кожного своя доля..»)
2.5 Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…» та «Заповіт»

Тема 3. Реалізм в українській літературі

3.1 І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
3.2 П. Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні»
3.3 Театр корифеїв
3.4 І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля»
3.5 І. Франко «Гімн» та «Чого являєшся мені у сні…»
3.6 І. Франко «Мойсей»

Модуль ІІІ. Література першої половини ХХ століття

Тема 1. Модерн початку століття

1.1 М. Коцюбинський «Intermezzo»
1.2 М. Коцюбинський «Тіні забутих предків»
1.3 О. Кобилянська «Земля»
1.4 Леся Українка «Contra spem spero!»
1.5 Леся Українка «Лісова пісня»
1.6 М. Вороний «Блакитна панна» та Олександр Олесь «Чари ночі», «О слово рідне, орле скутий!»
1.7 Б.-І. Антонич «Різдво»

Тема 2. Розстріляне відродження

2.1 Розстріляне відродження
2.2 М. Хвильовий «Я (Романтика)»
2.3 М. Куліш «Мина Мазайло»
2.4 М. Рильський «Молюсь і вірю»
2.5 М. Зеров «Київ – традиція»
2.6 П. Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить», «О панно Інно, панно Інно», «Пам’яті тридцяти»
2.7 В. Сосюра «Любіть Україну»
2.8 В. Підмогильний «Місто»
2.9 Остап Вишня «Сом», «Моя автобіографія»
2.10 Ю. Яновський «Дитинство»

Модуль ІV. Шістдесятники

Тема 1. Повоєнна література

1.1 О. Довженко «Україна в огні»
1.2 О. Довженко «Зачарована Десна»
1.3 А. Малишко «Пісня про рушник»

Тема 2. Шістдесятники

2.1 В. Симоненко «Задивляюсь в твої зіниці», «Ти знаєш, що ти людина»
2.2 О. Гончар «Залізний острів»
2.3 Г. Тютюнник «Три зозулі з поклоном»
2.4 В. Стус «О земле втрачена, явися», «Як добре те, що смерті не боюсь я»
2.5 І. Драч «Балада про соняшник»
2.6 Л. Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско»
2.7 Л. Костенко «Маруся Чурай»

Тема 3. Твори українських письменників-емігрантів

3.1 І. Багряний «Тигролови»
3.2 Є. Маланюк «Стилет чи стилос?»

Модуль V. Теорія літератури

1.1 Літературні роди і жанри. Стилі.
1.2 Тропи.
1.3 Поетичний синтаксис.
1.4 Постмодернізм як літературне явище

Українська мова

Модуль І. Фонетика та Орфографія

Тема 1. Фонетика

1.1 Алфавіт. Букви та звуки української мови.
1.2 Наголос та засоби милозвучності

Тема 2. Орфографія

2.1. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні Е, И, О
2.2 Спрощення в групах приголосних
2.3 М’який знак. Буквосполучення ЙО, ЬО
2.4 Апостроф
2.5  Подвоєння та подовження літер
2.6 Правопис префіксів
2.7 Правопис власних назв
2.8 Правопис слів іншомовного походження
2.9 Написання складних слів разом та через дефіс
2.10.Правопис НЕ з різними частинами мови

Модуль ІІ. Лексика.  Фразеологія. Словотвір

Тема 1. Лексика

1.1 Групи слів за  значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленням
1.2 Лексичні помилки

Тема 2. Фразеологія

2.1 Фразеологізми та їхні властивості. Фразеологізми-синоніми та фразеологізми-антоніми.

Тема 3. Словотвір

3.1. Спільнокореневі слова

Модуль ІІІ. Морфологія

Тема 1. Морфологічні особливості української мови

1.1 Частини мови
1.2. Морфологічні ознаки іменника
1.3. Морфологічні ознаки  дієслова
1.4 Ступені порівняння прикметника
1.5 Особливості відмінювання числівника
1.6 Правопис прислівника

Модуль IV. Синтаксис

Тема 1. Просте речення

1.1 Просте речення. Типи простого речення
1.2 Члени речення
1.3 Односкладне речення
1.4 Ускладнене речення

Тема 2. Складне речення

2.1. Складносурядне речення
2.2 Складнопідрядне речення
2.3.Розділові знаки в складному реченні

Модуль V. Стилістика

Тема 1. Стилістичні особливості української мови

1.1 Стилі української мови
1.2. Текст. Типи мовлення.
1.3. Власне висловлювання

Цикл онлайн-курсів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, історії України та математики створено за підтримки посольства Великої Британії в Україні та Британської Ради в Україні.

Для кого цей курс?

Курс розрахований на вступників до ВНЗ України, зокрема - з Донецької та Луганської областей, з АР Крим, на викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, батьків та на всіх , хто цікавиться багатим світом українського слова.

Вимоги до слухачів

Базовий рівень знань з української мови та літератури.

Викладач

Ірина Побідаш

Ірина Побідаш

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування КПІ ім. Ігоря Сікорського, випускниця філологічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова зі спеціальності «Українська мова та література»; захистила дисертацію з теми «Видавнича та журналістська діяльність Л. Глібова»; автор 40 наукових статей з видавничої справи та редагування, мови та літератури; редактор, укладач, співавтор посібників з фольклористики («Над вертепом звізда ясна», «Головні свята різдвяного циклу», «Різдвяна ніч»); автор наукового видання «Леонід Іванович Глібов – письменник, педагог, журналіст»; навчального видання «Практична стилістика: збірник вправ».

Поширені запитання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних у межах курсу матеріалів буде достатньо для успішного його закінчення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

У який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум доступні в будь-який час.